Plus radio na Skupštini Stalne konferencije gradova i opština **Video**

13. decembar 2012. 13:00 Pirot Plus Online

Lokalne samouprave sve bliže Evropi


Redovna, 4o. Skupština Stalne konferencije gradova i opština, kao najveće godišnje okupljanje predstavnika lokalne samouprave organizovano je u okiru programa “Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu EU integracija” koji finansira Kraljevina Švedska, a sprovodi SKGO.

Osnovna tema skupštine bila je „Lokalna samouprava u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji”. Na otvaranju Skupštine prisutnima se obratio Dragan Djilas, gradonačelnik Beograda, a potom I Verica Kalanović, ministarka za regionalni razvoј i lokalnu samoupravu. Ona je se u svom obraćanju osvrnula na neophodnost saradnje gradova I opština u Srbiji sa njima sličnim u Evropskoj uniji. U tom procesu neophodno je prvenstveno sprovesti celoviti proces decentralizacije na svim nivoima.

Specijalnu izjavu novinarima posle prvog dela Skupštine dao je I Saša Paunović, predsednik Opštine Paraćin I predsednik Stalne konferencije gradova i opština.

Na otvaranju skupštine, prisutnima su se obratili I Vensan Dežer , ambasador, šef Delegaciјe Evropske uniјe u Republici Srbiјi, Žan Daniјel Ruh, ambasador Švaјcarske Konfederaciјe u Republici Srbiјi, Torgni Svenungson, savetnik, predstavnik Ambasade Kralјevine Švedske u Republici Srbiјi Erl Lincerger , zamenik ambasadora SAD u Republici Srbiјi.

U radu Skupštine učestvovao je i predsednik Opštine Pirot Vladan Vasić, koji je u direktnom uključenju iz Beograda podsetio na značaj lokalne samouprave u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, koji se ogleda u primeni odredjenih procedura i zakona.

Vladica Dimitrov , predsednik Opštine Dimitrovgrad, smatra da lokalne samouprave , po mnogim karakteristikama , bliže Evropskoj uniji od države Srbije: