Piroćanci zainteresovani za praćenje javnih lokalnih servisa VIDEO

14. avgust 2013. 12:20 Društvo Pirot Plus Online

U Medija centru prezetnovani su rezultati projketa „Komšijski nadzor , koji realizuje Udruženje građana “Timočki klub” iz Knjaževca u partnersvu sa Asocijacijom “Znanje “ iz Loveča u Bugarskoj i partnerima na lokalu na teritoriji tri opštine istočne Srbije: Knjaževac, Pirot i Kladovo.

Snežana Pavković, direktor Timočkog kluba, kaže da je cilj šprojekta razvoj održivih mehanizama u lokalu za obezbeđivanje veće transparentnosti lokalnih samouprava u Srbiji, kroz izgradnju kapaciteta lokalnih aktera za praćenje i procenu javnih lokalnih servisa.

Jelena Nakić, koordinator projketa, kaže da je u saradnji sa opštinom Pirot, na samom početku realizacije projekta, sačinjen spiska lokalnih usluga koje se u potpunosti finasniraju iz budžeta opštine. Na osnovu dobijene liste lokalnih usluga, napravljen je upitnik koji je omogućio građanima Pirota da putem javnog glasanja izaberu dve usluge čije će se sprovođenje nadgledati u narednom periodu.

U opštini Pirot, projekat se realizuje u saradnji sa opštinom i udruženjem “Pirgos”. Nenad Pejčić iz udruženja Pirogos kaže da je veliki broj građana pokazao interesvoanje za anketu.

Projekat predstavlja sveobuhvatno istraživanje koje će trajati do kraja oktobra, novembra, kada će biti prezentovani rezultati dodala je Pavkovićeva. Dobijeni rezultati nadgledanja biće pretočeni u konkretne preporuke, koje će biti prosleđene opštini, a sa ciljem da se lokalnim donosiocima odluka ukaže na potrebe za unapređenjem sprovođenja usluga u budućnosti.