Inicijativa Direktorata civilnog vazduhoplovstva za izgradnju, registraciju i otvaranje helidroma povod sastanka predstavnika upravnih okruga

12. septembar 2019. 11:50 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Povod za sastanak predstavnika lokalnih samouprava i upravnih okruga i nadležnih u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije bio je ranije pokrenuta inicijativa za izgradnju heliodroma, u cilju razvoja vazdušnog saobraćaja. Sastanku je prisustvovalo preko 40 predstavnika, iz 17 upravnih okruga.

Direktorat civilnog vazduhoplovstva uputio je dopise svim načelnicima okruga, da odrede potencijalnu lokaciju za izgradnju heliodroma, nakon čega će se iz budžeta Direktorata finansirati pregledi predloženih lokacija, pregledi dokumentacija, postupci davanja saglasnosti za korišćenje heliodroma, kao i sva stručna pomoć i potrebne dodatne informacije u toku postupka određivanja lokacije, izgradnje i davanja saglasnosti za korišćenje.

Na sastanku, kojem je prisustvovala i Dragana Tončić, načelnica Pirotskog okruga razmatrana je pokrivenost i pokretanje inicijative za izgradnju, kao i pravilnik o minimalnim uslovima za njegovu izgradnju. Definisani su uslovi izdavanja i korišćenja, provera poštovanja ispunjenosti uslova kao i način davanja mišljenja za izgradnju heliodroma na teritoriji odredjene lokalne samouprave.

Podsećamo, Direktorat će u okviru inicijative za izgradnju, registraciju i otvaranje helidroma snositi troškove inicijalnih pregleda potencijalnih lokacija, pregled dokumentacije i postupak izdavanja saglasnosti za korišćenje helidroma, kao i pružiti svu neophodnu podršku i stručnu pomoć shodno propisima Republike Srbije u ovoj oblasti.