Odbornici usvojili Budžet grada Pirota za 2020. godinu. Ocenjeno da je Budžet razvojnog karaktera i da će omogućiti normalno funkcionisanje grada uz realizaciju planiranih kapitalnih investicija

22. novembar 2019. 15:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Budžet grada Pirota za 2020. godinu iznosi milijardu sedamsto deset miliona dinara, što je približno ovogodišnjem Budžetu. Imajući u vidu i druge prihode koji će se slivati u gradsku kasu realno je očekivati da će svi budžetski korisnici moći da realizuju svoje planove, na osnovu kojih je, pored ostalog, i „krojen“ Budžet, i normalno funkcionisanje grada. Znatna većina odbornika smatra da je Budžet realno planiran, kao i prethodnih godina, što je omogućilo veoma dobro funkcionisanje grada i potpunu realizaciju skupih investicija. Takva je i ocena Ljubomira Stojanovića člana Odborničke grupe „Aleksandar Vučić najbolje za Srbiju“.

Odbornička grupa „Najbolje za Pirot“ nije glasala za Budžet. Šef odborničke grupe, Žarko Todorović“, kaže da se ne slaže sa prioritetima oko realizacije pojedinih investicija kao što su zgrada Hitne pomoći, Dom za stare i otvoreni bazen.

Budžet je najvažniji strateški dokument lokalne samouprave, kaže predsednik Skupštine grada, Milan Popović. Rađen je u skladu sa zakonom, a u njegovoj izradi učestvovali su čitavi timovi. On smatra da će novousvojeni Budžet doprineti još boljoj organizaciji grada.

Gradonačelnik Pirota, Vladan Vasić, je zahvalio svima koji su glasali za usvajanje Budžeta, 44 odbornika, i da je siguran da će obezbediti novac za sve budžetske korisnike i investicije u 2020. godini.

Usvajanje Lokalnog akcionog plana za decu je takodje važan strateški dokument kaže gradonačelnik, Vladan Vasić, i da je suština svega da deca i naraštaji koji pristižu imaju bolji Pirot.

Odbornici su danas usvojili Plan detaljne regulacije „Poslovna infrastruktura – deo Logističkog centra“ u Pirotu, odluke o lokalnim komunalnim taksama, porezu na imovinu i komunalnom uređenju. Prilikom razmatranja pitanja razrešenja i imenovanja Slađana Zlatković je opet izabrana za direktora Apotekarske ustanove „Karlo Skacel“ u Pirotu. Imenovani su i novi članovi školskih odbora.