Odbornici SO Dimitrovgrad usvojili odluku o dopunama Odluke o Budžetu!

17. jun 2016. 13:30 Dimitrovgrad Pirot Plus Online

Danas je održana četvrta sednica Skupštine opštine Dimitrovgrad u novom sazivu. Na Dnevnom redu bilo je 25 tema o kojima su odbornici raspravljali, analizirali, usvajali odluke. Počelo je svečano jer je jedan odbornik dao zakletvu, pošto je njegov mandat verifikovan.

Tema koja je izazvala najveće interesovanje, kao i uvek , bila je Odluka o izmenama i dopunama odluke o Budžetu opštine za 2016. Godinu. Posle brojnih diskusija, odgovore o pojedinim temamam dao je Vladica Dimitrov predsednik Opštine. Sa 18 glasova za i 10 protiv Odluka o Budžetu je usvojena.

Odbornici su prihvatili Odluku o izradi i dopuni O iozradi i dopuni Plana detaljne regulacije Dimitrovgrada i odluku o dodeli isključivog prava javnom preduzeću Komunalac Dimitrovgrad da obavlja delatnosti pružanja usluga zimskog održavanja piteva. Odbornici Nebojša Ivanov i Zoran Petrov u svojim diskusijama predložili su da odbornici imaju uvid u cene usluga i da se o njima raspravlja na sednici Skupštine. Vladica Dimitrov, predsednik Opštine složio se da cene Komunalca treba da budu pod kontrolom odbornika i da o njima oni odlučuju.

Na sednici su razmatrani i usvajani izveštaji Direkcije za izgradnju, Doma zdravlja, Istorijskog arhiva Pirot, Narodne biblioteke, Centra za kultutru, a data je saglasnost i na Statut Sportsko trurističkog centra.

Razrešeni su i menovani direktor Bibliotelke i članovi nekih upravnih odbora i nadzornih odbora.