Odbornici gradske Skupštine danas usvajaju rebalans budžeta za 2019. i Budžet za narednu godinu

22. novembar 2019. 06:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Milan Popović, predsednik Skupštine grada u izjavi za Portal Plus online najavio je narednu sednicu gradske Skupštine, koja je zakazana za petak, 22. novembar.

Od posebne važnosti su teme vezane za budžetsko poslovanje. Na dnevnom redu sednice je usvajanje Izveštaja o izvršenju budžeta grada u prvih devet meseci, Odluka o rebalansu budžeta i ono što je sigurno najznačajnije Odluka o budžetu grada za 2020. godinu.

Pred odbornicima lokalnog parlamenta su i tačke vezane za donošenje Plana detaljne regulacije "Poslovna infrastruktura — deo logističkog centra” u Pirotu i Lokalnog akcionog plana za decu 2019-2024. godinu. Donošenje odluka iz imovinsko pravne oblasti, Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu nateritoriji grada Pirota, Odluke o razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta koje se koristi isključivo za gajenje biljaka, sadnog materijala, odnosno šuma, u poljoprivredno, odnosno u šumsko zemljište za svrhu utvrđivanja poreza na imovinu za 2020. godinu, odluka o lokalnim komunalnim taksama i boravišnoj taksi.

Reč je o odlukama koje su vezane za redovno poslovanje, kaže Popović

Na dnevnom redu je i donošenje Odluke o izmeni Odluke o linijskom prevozu putnika u gradskomi prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Pirota, Odluka o dopuni Odluke o komunalnom uređenju, kao i Odluka o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji grada Pirota.

Na pitanje kakvu atmosferu na samoj sednici očekuje, kada je opozicija u pitanju, Popović kaže

Sednica gradske Skupštine počinje u 10 časova.