Nova Helpova info kampanja u Pirotu tokom septembra

05. septembar 2018. 12:30 Društvo Pirot Plus Online

U petak, 7. septembra u Pirotu počinje novi ciklus podrške zapošljavanju i samozapošljavanju u okviru Helpovog projekta „Smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja u cilju pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju Sida, a sufinansiraju ciljni gradovi i opštine. Prezentacije su otvorene za javnost.

Prezentacije u Pirotu biće održane po sledećem rasporedu:

Petak, 07.09.2018. godine, u 11 časova, svečana sala, Grad Pirot, ul. Srpskih vladara 82,

Utorak, 11.09.2018. godine, u 11 časova, svečana sala, Grad, Pirot, ul. Srpskih vladara 82,

Utorak, 11.09.2018. godine, u 13 časova, Udruženje građana Ternipe, ul. 8.marta 29,

Petak, 14.09.2018. godine, u 11 časova, svečana sala, Grad Pirot, ul. Srpskih vladara 82,

Petak, 14. 09. 2018. godine u 13 časova, Udruženje građana Ternipe, ul. 8. marta 29,

Utorak, 18.09.2018. godine u 11 časova, svečana sala, Grad Pirot, ul. Srpskih vladara 82,

Utorak, 18.09.2018. godine, u 13 časova, Udruženje građana Ternipe, ul. 8. marta 29,

Četvrtak, 20.09.2018. godine, u 11 časova, svečana sala, Grad Pirot, ul. Srpskih vladara 82.

Projekat je namenjen smanjenju siromaštva i uključivanju marginalizovanih, manjinskih i drugih ugroženih grupa stanovništva u socio-ekonomski život. U okviru projekta predviđena je dodela donacija u vidu opreme za samozapošljavanje – najmanje 12 grantova vrednosti 1500 evra (učešće 5%), 11 grantova vrednosti 2400 evra (učešće 10%) i dva granta vrednosti 3600 evra (učešće 10%).

Pored toga predviđeno je ostvarivanje boljih mogućnosti za zapošljavanje mladih putem radne prakse i to najmanje osam mladih, nezaposlenih (petoro na šest meseci i troje na devet meseci). Mere podrške predviđene su i za poslodavce koji zaposle mlade praktikante po isteku ugovora.

O projektu:

Projekat „Smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja u cilju pristupanja Srbije Evropskoj uniji“
sprovodi nemačka organizacija "Help – Hilfe zur Selbsthilfe", a finansira Švedska agencija za međunarodni
razvoj i saradnju Sida. Projekat ukupne vrednosti 2.056.000,00 evra Help realizuje od oktobra 2017. do
septembra 2020. godine u 19 opština i gradova u Republici Srbiji. Ukupna vrednost investicije za Grad Pirot
iznosi oko 75.000,00 evra uz učešće Grada od oko 12.000,00 evra.