NALED: Praksa u kompanijama za mlade bez roditeljskog staranja iz Beograda

26. jul 2017. 14:00 Društvo Pirot Plus Online

Pronalaženje i zadržavanje posla jedan je od najvećih izazova za mlade bez roditeljskog staranja koji napuštaju domove i hraniteljske porodice, a činjenica da gube materijalnu podršku zasnivanjem radnog odnosa destimuliše ih da u prvoj godini po izlasku iz sistema socijalne zaštite rade na svom osamostaljivanju.

Dodatni problem je i to što poslovi sa minimalnom zaradom nisu isplativiji od primanja socijalne pomoći i neophodno je s mladima raditi na unapređenju znanja i veština radi pronalaženja bolje plaćenih radnih mesta. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Fondacija SOS Dečija sela zato pozivaju mlade bez roditeljskog staranja da se prijave za učešće u programu „Praksa za Jake mlade“.

Program je namenjen svim mladima (do 30 godina) koji su imali ili imaju status dece bez roditeljskog staranja, žive na teritoriji Beograda i žele da kroz jednomesečni program prakse steknu svoja prva radna iskustva u privredi, unaprede znanja i veštine, kao i da bolje razumeju kako poslodavci angažuju zaposlene i šta se od njih očekuje na radnom mestu.

Pozivamo sve zainteresovane mlade da u što kraćem roku pošalju svoj CV na mejl jaki.mladi@sos-decijasela.rs ili ga donesu u papirnoj formi u Karijerni centar Jaki mladi (Bulevar Kralja Aleksandra 251). Nakon prijave, sa mladima će biti obavljen razgovor, a zatim će odabrani kandidati dobiti priliku da provedu mesec dana u kompaniji koja odg ovara njihovom obrazovnom profilu. Planirano je da obavljanje prakse krene od septembra.

Za više informacija mogu se obratiti na telefon 011 6302933 ili doći u Karijerni centar Jaki mladi (Bulevar Kralja Aleksandra 251) gde će dobiti sve potrebne sugestije, pomoć pri sastavljanju CV-a i apliciranju za program prakse.

Do sada je uvodnu obuku u Karijernom centru pohađalo 52 mladih, od čega 28 devojaka. Iskustvo razgovora sa poslodavcima dobilo je njih 39, 37 ima individualne razvojne planove, 14 je završilo stručne obuke i dobilo novo zanimanje, 5 je na stručnoj obuci, 9 pohađa stručnu praksu, 5 razvija ideju za započinjenje sopstvenog posla, a 24 je zaposleno.

Program praksi biće organizovan u okviru projekta ’’Jaki mladi – Održiva socijalna inkluzija i ekonomska podrška mladima iz ugroženih grupa’’ koji sprovodi Fondacija SOS Dečija sela Srbija u partnerstvu sa nemačko m Fondacijom Herman Gmajner i lokalnim partnerima među kojima je i NALED, a uz sufinansiranje nemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) sa ciljem da se unapredi njihova zapošljivost, pospeši profesionalno osposobljavanje za samostalni život i podstakne angažovanje na tržištu rada.

Cilj projekta je podrška u povećanju zapošljivosti 300 mladih iz ugroženih grupa sa teritorije grada Beograda. Fokus je na mladima do 30 godina koji su imali/imaju status deteta bez roditeljskog staranja kao i na mladima koji su uključeni u programe podrške porodicama u riziku koje sprovode SOS Dečija sela.

*Saopštenje NALED 26. jul 2017.