Milan Djelić: Briga o zdravlju radnika primarni zadatak!!

14. septembar 2016. 12:45 Bezbednost na radu, zdravlje radnika, prvi prioritet Pirot Plus Online

Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja


Grad Pirot


Ani press doo Pirot


Portal Plus online (plusonline.rs)


“Bezbednost na radu, zdravlje radnika, prvi prioritet!”


Poslednjih godina Pirot je pravo gradilište. U toku su radovi na Koridoru 10, završen su dva velika projekta Big Tigar i nova zgrada Valjare, u Tajersu se i dalje radi na proširenju prostornih kapaciteta. Iz sredstava lokalne samouprave i IPA fondova u gradu su takodje izgradjeni ili se grade brojni objekti. Izgradjen je i novi most, radi se ,,drugi prsten,, drugi ring. Uz sve to, u Pirotu sve više radi proizvodnih firmi koje rade značajne poslove, mnoge od njih za izvoz. Stambena izgradnja je u punom jeku.

Sve ovo rukovodilo nas je da pokrenemo ovaj Projekat koji će imati prevashodni cilj da edukativno deluje na učesnike u radnom procesu, na poslodavce i tako ih pokrene na još veću opreznost. Punu podršku dobićemo od Inspekcije rada u Pirotu koja na ovom planu radi preventivno, ali i izriče sankcije.

Ciljna grupa projekta su zaposleni ljudi u Pirotskom okrugu, pre svega na mestima sa povećanim rizikom po zdravlje, ali i nezaposleni koji su u potrazi za nekim od ovakvih poslova. Tema projekta podjednako je važna i za ostale članove društvene zajednice, ali i za sve one koji se bave ovim problemom – Inspektorat za rad u Pirotskom upravnom okrugu i zdravstveni radnici koji pružaju pomoć u slučajevima kada dođe do povrede. Ovaj projekat realizovaće se u svrhu bolje i veće bezbednosti radnika na svakom radnom zadatku. Cilj projekta je upravo isticanje mera prevencije i zaštite na radu, upoznavanje ljudi sa Zakonom o bezbednosti na radu što će rezultirati njihovim boljim poznavanjem materije i maksimalnom pažnjom na poslu.

Milan Djelić: Briga o zdravlju radnika primarni zadatak!!

Serijal počinjemo na gradilištu. Smatramo da su zahtevi Zakona o bezbednosti na radu na poslovima ovakve vrste , posebno , neophodno primenljivi jer pred poslodavca , gradjevince , postavljaju konkretne obaveze koje oni moraju da poštuju kako bi sačuvali svoje zdravlje i obezbedili uslove u kojima mogu da nesmetano rade.

Preduzeće koje smo prvo posetili zove se INO –ING GRADNJA DOO PIROT, a vlasnik je Milan Djelić, inženjer arhitekture. Preduzeće postoji 7 godina . Milan je smatrao da je u njegovom poslu izazov da se bavi gradjevinskim radovima. Tako je počelo .

Milan Djelić smatra da je poštovanje Zakona o bezbednosti na radu ne samo značajno, već neophodno potreban dokument, kako bi poslovi na terenu mogli da se odvijaju nesmetano. Odgovornost poslodavca je na prvom mestu, ali i radnici moraju da poštuju sve propisane norme .

Preduzeće INO –ING Gradnja , u nastojanjima da obezbedi sve uslove za siguran i bezbedan rad, uspostavilo je saradnuju sa , za to registrovanom Agencijom, što je za organizaciju rada i obuku radnika i njihovu informisanost, veoma bitno. Agencija je uradila i neophodnu procenu rizika .

Potom smo snimili radove. Dakle, da se uverimo na terenu o svemu što nam je innženjer Milan Djelić, vlasnik firme govorio.Da li se zaista poštuju svi detalji Zakona o bezbednosti na radu? Da li su radnici obučeni za rad u složenim uslovima i adekvatno opremljeni!?

Naravno da je bilo neophodno da čujemo i nekoga od radnika. Milan Zlatković radi u ovoj firmi već nekoliko godina. Kaže da su njemu i radnicima svi zahtevi koje Zakon o bezbednosti na radu postavlja, poznati i da do sada nije bilo incidenata.

Odlazeći sa gradilišta, zadovoljni svim onim što smo čuli i videli, nismo mogli a da na rastanku ne proćaskamo ponovo sa vlasnikom. Osim poštovanja svih zahteva o bezbednosti na radu, INO – ING Gradnja , gradi stambene zgrade veoma kvalitetno i moderno. Uverite se sami!

Bila je to prva priča! Sledeća će biti nešto drugačija, jer je i Preduzeće drugačije,. Predstavićemo vam Javno preduzeće Komunalac i njihova nastojanja da se poštuju zahtevi Zakona o bezbednosti na radu.