Međunarodni dan sećanja na preminule od AIDS-a, 19. maj 2019. godine

17. maj 2019. 09:22 Društvo Pirot Plus Online

Sećanje na preminule od AIDS-a (side) (International AIDS Candlelight Memorial) je jedna od najstarijah i najvećih mobilizacionih kampanja koja ima za cilj podizanje svesti u vezi sa HIV-om i AIDS-om na globalnom nivou.

Ovogodišnja, 36. kampanja posvećena sećanju na preminule od AIDS-a obeležava se 19. maja u više od stotinu zemalja prigodnim manifestacijama koje imaju za cilj povećanje informisanosti, promovisanje globalne solidarnosti i zajedničkih akcija u oblasti HIV infekcije i AIDS-a, pod sloganom INTENSIFYNG THE FIGHT FOR HEALTH AND RIGHTS!- „SNAŽNIJE ZA ZDRAVLjE I PRAVA OSOBA KOJE ŽIVE SA HIV-om”.
Danas, kada se procenjuje da u svetu više od 37 miliona osoba živi sa HIV-om i dok su milioni ljudskih života izgubljeni (35 miliona osoba je umrlo od AIDS-a od početka epidemije osamdesetih godina prošlog veka, od kojih 940.000 u 2017. godini), kampanja treba da pokrene što više ljudi, zajednica, vlada i donatora da se uključe u cilju okončanja ove epidemije, da se edukuju sadašnje i buduće generacije o HIV infekciji, lečenju, prevenciji i pružanju podrške, kao i da se osnaže osobe koje žive s HIV-om da se bore za svoja prava i da žive bez stigme i diskriminacije, da javno iznesu izazove sa kojima su se susretali, kao i uspehe u cilju edukovanja sadašnjih budućih generacija o tome šta je sve postignuto, a koji su izazovi još prisutni.
U svetu je krajem 2017. godine 22 miliona osoba inficiranih HIV-om je bilo na antiretrovirusnoj terapiji što je trostruko više nego 2010. godine (8 miliona), odnosno čak 36 puta više nego 2000. godine (611.000), ali i dalje to je tek polovina svih osoba inficiranih HIV-om u svetu. U skladu sa najnovijim preporukama SZO svih 37 miliona osoba koje žive sa HIV-om treba da budu na ARV terapiji, odnosno lečenje treba započeti čim se HIV infekcija dijagnostikuje, najbolje u ranom stadijumu, da bi efekti terapije bili ne samo dobrobit za osobe inficirane HIV-om, u smislu dugog i kvalitetnog života, već i da bi se redukovao prenos HIV-a na druge osobe.

U cilju eliminacije HIV infekcije kao javno-zdravstvenog problema potrebno je da u svakoj zemlji do 2020. godine 90% svih osoba inficiranih HIV-om bude dijagnostikovano, zatim da 90% dijagnostikovanih HIV + osoba bude na lečenju antiretovirusnim lekovima i da 90% osoba na lečenju ima nemerljivu količinu virusa u krvi. Ako bi se dostigli globalni ciljevi moglo bi da se spreči da 21 milion osoba umre od AIDS-a, odnosno da se spreči da se 28 miliona osoba inficira HIV-om do 2030. godine.
Kasno dijagnostikovana HIV infekcija znači da osoba ima 11 puta veću verovatnoću da umre unutar godinu dana od testiranja nego ako je testirana nakon prve izloženosti HIV-u.
U našoj zemlji se ovaj memorijal (International AIDS Candlelight Memorial) obeležava 16. put pod sloganom „SNAŽNIJE ZA ZDRAVLjE I PRAVA OSOBA KOJE ŽIVE SA HIV-om” organizovanjem prigodnih aktivnosti koje su usmerene ka promociji zdravih stilova života i informisanju o dostupnim uslugama na lokalu, prepoznavanju i smanjenju rizičnog ponašanja, promociji značaja pravovremenog testiranja na HIV praćenog savetovanjem kod osoba koje su imale neki rizik u bližoj ili daljoj prošlosti, kao i stvaranju neosuđujućeg okruženja za osobe inficirane HIV-om, odnosno poštovanju ljudskih prava osoba inficiranih HIV-om na rad, obrazovanje i lečenje.

U okviru ovogodišnjeg obeležavanja Sećanja na preminule od AIDS-a planirane su ulične manifestacije sa tradicionalnim paljenjem sveća na crvenoj traci u znak pomena na preminule od AIDS-a, promocija i pružanje usluge savetovanja i testiranja na HIV, tribine, konferencije za novinare, podela informativno-edukativnog materijala, tradicionalni moleban koji će održati u Beogradu u prostorijama Čovekoljublja, Dobrotvorne fondacije Srpske pravoslavne crkve.
U organizaciji Unije organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i Ambasade Francuske uz podršku Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, u nedelju, 19. maja u vremenu od 17 do 19 časova, u prostorijama Francuskog Instituta (Zmaj Jovina 11, Beograd) biće održan okrugli sto na temu „Razvoj i održivost usluga organizacija civilnog društva za osobe koje žive sa HIV-om“ uz projekciju dokumentarnog filma „Parnjačko savetovanje- pomoć i podrška osobama koje žive sa HIV-om“. Istog dana na Akademskom platou u Beogradu u mobilnoj medicinskoj jedinici, od 20 do 22 časa, svi zainteresovani građani će moći da se besplatno posavetuju i testiraju na HIV i da dobiju odgovarajuće informacije i edukativni materijal.

Aktuelna epidemiološka situacija u vezi sa HIVinfekcijom u Republici Srbiji krajem 2018. godine

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije od 1984. do kraja 2018. godine u Republici Srbiji su registrovane 3854 osobe inficirane HIV-om, od kojih je 1967 osoba obolelo od AIDS-a (51% svih dijagnostikovanih HIV+ osoba), dok je 1255 osoba umrlo (1134 osobe su umrle od AIDS-a tj. 29% svih osoba kojima je dijagnostikovana HIV infekcija).

Tokom 2018. godine novootkriveno je 179 osoba inficiranih HIV-om, 62 osobe su novoobolele od AIDS-a, dok su 24 osobe umrle od AIDS-a.

Među novootkrivenim osobama inficiranim HIV-om tokom 2018. godine registrovano je četrnaest puta više muškaraca (167 muškaraca prema 12 žena), polovina osoba je bila uzrasta 30–49 godina (52%), dok je svaka četvrta osoba bila uzrasta 20–29 godina (28%).

Od 24 osobe umrle od AIDS-a tokom 2018. godine, 12 osoba su bili muškarci, a na teritoriji grada Beograda je registrovana polovina umrlih od AIDS-a. Najveći procenat umrlih registrovan je među osobama uzrasta 30 do 49 godina (14 osoba), a sledi uzrast 50 i više godina (10 osoba). U odnosu na transmisivnu kategoriju najveći broj umrlih registrovan je među muškarcima koji imaju seksualne odnose sa muškarcima (12 osoba tj. 50%), jedan smrtni ishod registrovan je kod injektirajućeg korisnika droga, a 8 kod osoba inficiranih HIV-om heteroseksualnim putem, dok kod tri umrle osobe nije prijavljen način transmisije HIV-a.
Danas trudnice inficirane HIV-om imaju mogućnost da pravovremenim uključivanjem u sveobuhvatan program prevencije prenosa HIV-a sa majke na dete u potpunosti spreče prenošenje HIV-a na dete.
Od 1997. godine visoko aktivna antiretrovirusna terapija (HAART) je dostupna i besplatna u Republici Srbiji, tj. svi troškovi lečenja idu na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za sve zdravstvene osiguranike kojima je lečenje indikovano.

Grafikon 1. Broj novodijagnostikovanih osoba inficiranihHIV-om, obolelih i umrlih od AIDS-a u Republici Srbiji, 1984–2018. godine

Danas je HIV infekcija hronično stanje sa kojim se može kvalitetno i dugo živeti, ukoliko se lečenje započne na vreme, poželjno u što ranijem stadijumu HIV infekcije.Ukoliko se lečenje sprovodi kontinuirano i u skladu sa uputstvima dobijenim od lekara postiže se uspešna kontrola replikacije HIV-a u visokom procentu (u preko 90% pacijenata na lečenju), što znači da osoba na uspešnom lečenju ne može da prenese HIV infekciju na druge osobe putem krvi.

Procenjuje se da trenutno u našoj zemlji 3100 osoba živi sa HIV-om, od kojih šestina ne zna da je inficirana HIV-om.

Znajući da HIV infekcija može dugo proticati bez ikakvih znakova i simptoma, jedini način da se otkrije jeste da se osoba koja je imala neki rizik testira na HIV. Naravno da bi svako testiranje na HIV trebalo da bude dobrovoljno uz obavezno savetovanje pre i posle testiranja, a u cilju pružanja pravih i stručnih informacija neophodnih osobi da donese odluku da li je pravi trenutak za testiranje. Dobrovoljno, poverljivo ili anonimno savetovanje i testiranje na HIV je besplatno i dostupno je bez lekarskog uputa svakoj zainteresovanoj osobi koja je imala neki rizik u skorijoj ili daljoj prošlosti, tokom cele godine u svakom institutu/zavodu za javno zdravlje na teritoriji Republike Srbije, kao i u Zavodu za zaštitu zdravlja studenata u Beogradu.