Lokalna kampanja za bezbednost mladih u saobraćaju

03. oktobar 2019. 12:45 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Grad Pirot aktivno se uključio u globalnu kampanju povećanja bezbednosti mladih u saobraćaju. U tu svrhu u planu je izrada tri video spota koji će mladima biti predstavljeni, upravo na njima najdostupniji način, putem online medija i društvenih mreža.

Ovom prilikom predstavljamo vam drugi, od tri planirana spota, u okviru kampanje Saveta za bezbednost grada Pirota koja se odnosi se na bezbednost mladih u saobraćaju.

Grad Pirot je započeo i izradu Plana održive urbane mobilnosti (POUM). Cilj izrade POUM-a je da se unaprede uslovi za kretanje svih stanovnika našeg grada, bez obzira na godine starosti, pol, zdravstveno i materijalno stanje.

Ovaj strateški dokument treba da ponudi rešenja za neke od problema saobraćaja u gradu (sve veći broj putničkih automobila, nedovoljno regulisano parkiranje, nedostajuća infrastruktura za bicikliste i sl).

Vaše mišljenje nam je važno! Stoga Vas molimo da odgovorite na pitanja iz ankete i time doprinesete izradi strateškog dokumenta.

Link za Anketu o stavovima građana:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVcEFcLjs1TTLvtyuKCVxrYUHndC-fFZGE_4DjOKDD7lbAzw/viewform

Foto screenshot, promo film Gradske uprave Pirot