Lavirint online – Gost emisije Jelena Petković **Video**

17. decembar 2012. 12:50 Lavirint Plus Pirot Plus Online

Nemačka razvojna banka strateški partner Kompaniji Tigar a.d.

Nadzorni odbor Korporacije Tigar a.d.,na svojoj sednici održanoj ovih dana,posebnu pažnju posvetio je projektu dugoročne stabilizacije Kompanije.Projekat bi se realizovao sa Nemačkom razvojnom bankom sa kojom Tigar saradjuje od 2007. godine ,s obzirom da je ova Banka finansijski pratila izgradnju fabrike Obuća.Najkvalitetniji analitičari ove Banke,jedne od vodećih svetskih finansijskih institucija, svakog kvartala kontrolišu ukupno poslovanje Tigra tako da je dugogodišnja saradnja dovoljna garancija za realizaciju projekta koji bi se implementirao u naredne tri godine, kaže generalni direktor Tigra ,Jelena Petković.

Nemačka razvojna banka je pokazala interesovanje da udje u zajednički projekat dugoročne finsnsijske stabilizacije Tigra smatrajući da imamo svetsko tržište,svetski proizvod i kapacitete i da nam mogu pomoći u delu optimizacije poslovanja i maksimalnog iskorišćenja raspoloživih kapaciteta.Juče su učinjeni prvi koraci na pripremi praktične realizacije projekta sa ciljem da se u naredne tri godine projekat u potpunosti implementira uz njihovo aktivno učešće.Na ovaj način Tigar dobija finansijskog strateškog partnera“-izjavila je u intervjuu za Plus radio Jelena Petković.