Komunalac dnevno odvozi i do 100 tona smeća na Deponiju

25. jul 2013. 10:14 Gradska hronika Pirot Plus Online


U okviru svojih redvonih aktivnosti JP Komunalac odvozi svakodnevno na Regionalnu sanitarnu deponiju velike količine otpada. BobanTolić, zamenik direktora ovog preduzeća, kaže da količine otpada variraju od 50 do 100 tona dnevno


-Zavisno od dana količine se kreću od 50-60 pa do 90 -100 tona, to su velike količine smeća. Pored toga održavamo i zelene površine po ovim vrućinama. Posao koji nam je zadat od SO trudimo se da uradimo što korektnije. Svakodnevno je organizvano i prikupljanje plastike. Tu je i održavanje grobalja. Svake godine pravimo pomake ,koliko nam to dozvoljajvaju finansijska sredstva i u okviru svih segmenata imamo poboljšanja – kaže Tolić.


U sistem organizovanog prikupljanja otpada Komunalac je uključio i sela sa teritorije opštine, gde je nedavno postavljeno više od 250 kontejnera. Tolić kaže da je time pružena mogućnost meštanima da pravilno odlažu otpad i da ne dolazi do stvaranja divljih deponija, koje se kasnije moraju čistiti.


-Postavili smo 256 kontejnera u najvećim selima i sada treba uticati da se oni koriste i da se ne stvaraju divlje deponije. Mislim da ih ima sve manje, skupljamo neke , nismo sigurni da li su to od ranije ili novonastale. Dva puta nedeljeno u svakom selu prikupimo smeće i taj poseo se dobro organizuje – kaže Tolić.