Javno nadmetanje za izdavanje u zakup i korišćenje državnog poljoprivrednog zemljišta''VIDEO''

26. jul 2016. 12:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Gradska uprava Pirot raspisala je Javni oglas za izdavanje u zakup i korišćenje državnog poljoprivrednog zemljišta. Goran Popović, pomoćnik gradonačelnika za poljoprivredu rekao je da pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica koja prilože odgovarajuću dokumentaciju, a neophodno je da poseduju najmanje 10 hektara zemljišta u katastarskoj opštini gde se objavljuje licitacija. Javno nadmetanje za davanje u zakup i na korišćenje zemljišta održaće se 1. avgusta u svečanoj Sali Gradske uprave u 10 sati za sve katastarske opštine. U zakup će se ponuditi više od 22.700 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta, a cena zakupa po hektaru će se kretati od 500 do 7.000 dinara.