Help pojačava aktivnosti u cilju unapredjenja zapošljavanja''VIDEO''

12. jul 2015. 10:50 Društvo Pirot Plus Online

U prisustvu lokalne samouprave i predstavnika nemačke ambasade, organizacija Help potpisala je memorandum o saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Predmet memoranduma jeste saradnja na unapređenju zapošljavanja i samozapošljavanja mladih, romskog i drugog manjinskog stanovništva, osoba sa invaliditetom, kao i razvoj socijalnog preduzetništva i integracija izbeglih i raseljenih lica, povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji i drugih socijalno ugroženih grupa. Potpisivanju memoranduma prisustvovali su Vladan Vasić, predsednik Opštine Pirot, Klaus Mock, regionalni koordinator Help-a za Srbiju i Crnu Goru, Negovan Stanković, državni sekretar, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Jirgen Šmit, prvi sekretar za ekonomsku saradnju.

Predsednik Opštine Vladan Vasić, je naglasio da je nemačka organizacija Help u Pirotu prisutna više godina i da su do sada realizovani značajni poslovi. Zahvaljujući Helpu posao je sebi obezbedio veliki broj mladih ljudi i preduzetnika koji su udružili svoja sredstva.

Opština Pirot može poslužiti kao primer mnogim opštinama u Srbiji kako treba raditi u cilju smenjenja nezaposlenosti, izjavio je Klaus Mok,regionalni koordinador za Srbiju i Crnu Goru.

Državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Negovan Stanković, pozdravljajući prisutne, takodje je istakao značaj lokalne samouprave Pirot na polju saradnje sa nemačkom organizacijom Help.

Jirgen Šmit,predstavnik ambasade Nemačke, inače, prvi sekretar za ekonomsku saradnju, kaže da će nemačka Vlada i dalje pomagati aktivnosti na smanjenu nezaposlenosti u Srbiji.

Posle potpisivanja memoranduma o saradnji na unapređenju zapošljavanja i samozapošljavanja mladih, romskog i drugog manjinskog stanovništva, osoba sa invaliditetom, kao i razvoj socijalnog preduzetništva, govorio je i Osman Balić,koordinator Lige za dekadu Roma.