Počela prijava za subvencije u poljoprivredi i ruralnoj ekonomiji u 2024. godini. Budžet Fonda za poljoprivredu 56 miliona dinara

07. maj 2024. 13:04 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Grad Pirot raspisao je Konkurs za korišćenje sredstava za subvencije u poljoprivredi i ruralnoj ekonomiji u 2024. godini.

Konkurs je namenjen registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima kod kojih su i imovina i mesto prebivališta na teritoriji grada Pirota.

Subvencionišu se investicije u sektorima: proizvodnja mleka, proizvodnja mesa, ratarska proizvodnja, voćarstvo, povrtarstvo i cvećarstvo, pčelarstvo, proizvodnja konzumnih jaja, prerada mleka i mesa na gazdinstvu, osiguranje useva plodova i životinja i prvi put od ove godine subvencionisaće se sertifikacija organske proizvodnje.

Osiguranje useva, plodova i životinja subvencioniše se sa 30% od vrednosti polise a maksimalno 200.000 dinara po gazdinstvu dok se sve ostale investicije subvencionišu sa 50% vrednosti bez PDV-a. Jedno gazdinstvo u toku godine može konkurisati više puta a maksimalno može dobiti 700.000 dinara na ime subvencija.

Dostavljanje zahteva za subvencije je od 1. do 5. u mesecu na šalteru pisarnice sa izuzetkom meseca maja kada je, zbog praznika, rok od 7. do 13 maja.

Javni poziv za subvencionisanje veštačkog osemenjavanja biće objavljen krajem oktobra.

Kompletan tekst konkursa nalazi se na oglasnoj tabli u uslužnom centru a obrazac zahteva i brošure su na šalteru informacija. Konkurs i obrazac zahteva mogu se preuzeti i sa zvaničnog sajta grada www.pirot.rs .

Zahtevi se rešavaju po redosledu prijema, odluku o dodeli subvencija donosi komisija koju formira gradonačelnik. Podnosilac zahteva subvenciju dobija nakon potpisivanja ugovora.

Konkurs traje do isteka sredstava a najkasnije do 5. novembra 2024. godine a budžet Fonda za poljoprivredu iznosi 56.000.000 dinara.