Grad Pirot raspisao je tender za izradu projektne dokumentacije logističkog centra u ovom gradu.

24. novembar 2017. 17:00 Privreda Pirot Plus Online

Izgradnja logističkog centra u Pirotu sa intermodalnim terminalom sve je izvesnija. U toku je konkurs za izradu projektne dokumentacije budućeg logističkog čvorišta u pirotskoj Slobodnoj zoni, koji će povećati aktivnosti i konkurentnost Republike Srbije u tranzitnim tokovima robe.

Republika Srbija, kako je navedeno u dokumentaciji koju je objavio Grad, zauzima centralno mesto u Jugoistočnoj Evropi na kome se ukrštaju značajni transprortni koridori (Koridor H i Koridor VII - reka Dunav), a prema državnim i lokalnim strategijama i planovima, predviđena je izgradnja jednog intermodalnog terminala u Pirotu u okviru Slobodne zone, kao dela logističkog centra.

Izgradnja intermodalnog terminala u Pirotu, doprinela bi mobilnosti tereta, efikasnijoj primeni transportnih sredstava, kvalitetu logističkih i pratećih usluga, povećanju aktivnosti i konkurentnosti Republike Srbije u tranzitnim tokovima robe, uz bolje korišćenje domaćih resursa i smanjenje troškova transporta tereta i uticaja drumskih vozila na životnu sredinu i korišćenje železničkog transporta kao jeftinijeg i ekološki prihvatljivijeg.

U I fazi, predloženo rešenje trebalo bi da omogući prijem i otpremu 1 intermodalnog voza i pretovar najmanje 100 kontejnera na dan, kao i prijem i otpremu 100 drumskih teretnih vozila, sa odgovarajućim brojem parking mesta za čekanje na rad.

U II fazi trebalo bi planirati proširenje terminala, odnosno, produžetak koloseka i saobraćajnih i skladišnih traka i formiranje intermodalnog terminala prolaznog tipa, a u konačnoj fazi, kransku stazu i portalni kran iznad pretovarnih koloseka i pretovarne saobraćajne trake.

Vrednost ove investicije trebalo bi da iznosi oko 13 mil EUR, dok je za izgradnju terminala i nabavku opreme potrebno najmanje dve godine. Ko će upravljati centrom, trebalo bi da bude poznato nakon izgradnje, a kao interesenti su se pominjale i Železnice Srbije.

Rok za projektante je 26. decembar.

Panirana lokacija intermodalnog terminala, u okviru Slobodne zone Pirot, ima povoljan strateški položaj, u blizini autoputa i neposredno uz železničku prugu, na potezu Niš - državna granica sa Bugarskom, koji je deo Koridora H, krak C i udaljena je svega 30 km od graničnog prelaza Gradina, koji je jedan od najznačajnijih i najfrekventnijih graničnih prelaza u Republici Srbiji.

Projekat „Logistički centar Pirot“ omogućiće korisnicima brz pretovar robe sa železnice na kamione i obrnuto, vezu sa ostalim intermodalnim čvorovima Jugoistočne Evrope i unaprediti postojeće transportne linije izmeñu industrijske zone u Pirotu i luka kao što su Varna, Burgas, Solun, Smederevo, Konstanca i dr. Projektovani kapacitet terminala je 25.000 TEU godišnje i početak rada terminala se očekuje u 2020. godini.

Podsećamo da je početkom godine u organizaciji Gradske uprave Pirot i Slobodne zone Pirot održan je sastanak na kojem su prisutni informisani o statusu i planiranim aktivnostima na projektu “Logistički centar Pirot”. Predstavljene su mogućnosti za saradnju na realizaciji Projekta i usaglašeni su dalji koraci svih zainteresovanih strana.

Prisutne su pozdravili Mr Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota, Dr Dragan Kostić, izvršni direktor Slobodne zone Pirot, Miodrag Poledica, državni sekretar Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Rajko Ković, Izvršni direktor Železnica Srbije.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, Regionalne privredne komore Niš, Železnice Srbije, Srbija Cargo, Železničkog integralnog transporta, Bugarske morske flote, Luke Burgas i Udruženja preduzetnika Pirota.

U okviru Logističkog centra Pirot biće izgrañen intermodalni terminal sa tri železnička koloseka: 304m, 304m i 548m i platoom u prvoj fazi, dok je u drugoj fazi planiran produžetak koloseka na 650-680m. Takoñe je predviñeno infrestrukturno opremanje 38 ha zemljišta, izgradnja 3,2 km saobraćajnica i ostale potrebne poslovne i industrijske infrastrukture.

*Preuzeto sa Portala eKapija