Grad Pirot, projektno finansiranje medija Projekat “Jedna cipela u gradu, druga u selu – povratak na selo, logičan proces našeg društva”

31. maj 2017. 12:30 Projekti Pirot Plus Online

6. Goran Popović, pomoćnik gradonačelnika za poljoprivredu: Pirot medju gradovima koji u procentima najviše ulaže u poljoprivredu. Verujem i razvoj poljoprivrede i sela

U dosadašnjem obradjivanju tema ovog veoma značajnog projekta čuli smo kakvi su planovi Države na razvoju poljoprivrede najavu ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića, ministra poljoprivrede da će Strategija razvoja poljoprivrede omogućiti ne samo jačanje sirovinske baze, već i akcentirati preradjivačku industriju. U razgovoru sa gradonačelnikom Vladanom Vasićem, dobili smo informacije o tome šta može Gradska uprava da nastavlja da čini za razvoj poljoprivrede i oživljavanje sela.

Naš već najavljeni sagovornik, Goran Popović, pomoćnik gradonačelnika za poljoprivredu kaže da je u proteklom periodu opštinska, a potom i gradska vlast uložila mnogo u infrastrukturu , ali i u konkretno unapredjivanje poljoprivrede , obezbedjeni su podsticaji, subvencije. Odgovoarajući na naše prvo konkretno pitanje u kojoj meri moće da se razvija poljoprivreda u selima pirotske kotline, Popović kaže da praksa pokazuje da je stanje sve bolje .

Goran Popović je od 2011. godine na mestu pomoćnika , ranije predsednika Opštine, a sada gradonačelnika. Od tada se odvajanje sredstava u Fond za poljoprivredu višestruko povećalo. Sada , kako je Pirot postao grad, ukinut je Fond i formirana budzetska linija za unapredjenje poljoprivrede . Popović kaže da u mnogim projektima koje Grad želi da realizuje, postoje problemi sa državnim uredbama.

Značajna sredstva dobijaju vlasnici poljoprivrednih gazdinstava preko subvencija. Goran Popović kaže da postoje prioriteti i kriterijumi na osnovu kojih se dodeljuju sredstva.

Naravno da nas je intreresovalo šta se sve finansira, za šta poljoprivrednici dobijaju sredstva

Prateći ovu oblast uočili smo da su mnogo stroži kriterujumi za poljoprivrednu proizvodnju. Registracija gazdinstava je jedan od osnovnih preduslova. Goran Popović kaže da ih je sve više. Da ima sve više pravih farmera.

Cilj našeg Projekta je da se afirmiše poljoprivredna proizvodnja, oživi selo, da se smanji broj nezapošljenih radnika koji su izgubili posao u pirotskim fabrikama, kako bi se vratili selu i poljoprivredi . Popović smatra da od poljoprivrede, ukoliko se dobro organizuje gazdinstvo, može da se živi!

Brojni su preduslovi da poljoprivredna proizvodnja uspe. Od mehanizacije, agrotehničkih mera, ali i sistema navodnjavanja. Popović kaže da je i na tom planu do sada uradjeno dosta. Izgradnja Koridora je donekle presekla neke vodotokove.

Branislav Nedimović, ministar je u razgovoru rekao da je sirovinska baza u poljoprivredi veoma značajna, ali da će prioritet takodje biti i preradjivačka industrija. U tom smislu pitali smo Popovića, šta sa pirotskim proizvodima, brendovima, koji su popularni, ali su svi u malim količinama.

Ovih dana ponovo je pokrenuta aktivnost oživljavanja seoskih zadruga što bi za razvoj poljoprivrede bilo veoma značajno. To je do Države, jer gradovi tu nemaju posebna prava. Goran Popović , takodje, smatra, da je udruživanje preduslov razvoja poljoprivrede i da bi takav vid pokrenuo u većoj meri poljoprivredu.

U narednom postu ćemo analizirati kvalitet zemljišta u pirotskoj kotlini i vrste proljoprivrednih proizvoda za koje se naši poljoprivrednici odlučuju, a šta bi ustvari trebalo da donese veće prihode. Naš sagovornik je Srdjan Vidanović, iz Poljoprivredne stručne službe.