Grad Pirot će potrošiti 22,2 miliona dinara za smanjenje nezaposlenosti

29. avgust 2019. 19:30 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Ove godine Grad Pirot je za realizaciju Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje iz svog Budžeta izdvojio 19,8 miliona dinara. Ako se tome dodaju sredstva iz Budžeta Republike Srbije, na osnovu saradnje sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, ukupno 22,2 miliona dinara biće utrošena u cilju smanjenja nezaposlenosti. Nenad Petrović, iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Grada Pirota, kaže da su ove godine četiri programa usvojena. Javni radovi i program obuke za deficitarna zanimanja su završeni, u toku je realizacija stručne prakse , a ovih dana uručiće se ugovori za program samozapošljavanja.