Formiran Savez mesnih zajednica za odbranu staroplaninskih voda i Parka prirode!

19. decembar 2017. 11:45 Društvo Pirot Plus Online

Na inicijativu Saveta mesne zajednice Temska, pre neki dan u ovom selu održan je Zbor gradjana kojem su prisustvovali meštani nekih sela koja su zainteresovana da se na vodotokovima na Staroj planini ne grade Mini hidrocentrale.

Na Zboru, na kojem su se čule reči nezadovoljstva meštana Temske, Rsovaca, Rakite i još nekih sela, zahtevano je da se sačuvaju vode Stare planine i park prirode.

Razmatran je predlog o osnivanju Saveza mesnih zajednice Grada Pirota od uništavanja, planiranom izgradnjom MHE (malih hidrocerntrala)

Tomislav Pančić, predsednik Saveta Mesne zajednice Temska potpisao je Odluku koja glasi

Prema rečima Tomilsva Pančić, na sednici gradske skupštine tražiće se podrška grada.

Da i ovu temu ilustrujemo pismom koje nam je nedavno poslao ljubitelj prirode Aleksandar Panić, rodjeni Piroćanac. Pismo je upućeno ministru Goranu Trivanu

Poštovani gospodine ministre,

Petpostavljajuću vašu zauzetost iz koje najverovatnije proizilazi nemogućnost obećanog viđenja a na čemu smo već par puta kao građani Temske i Pirota insistirali, primorani sam da vam se još jednom obratimo pismom.
Gospodine Trivan, najkraće rečeno vrag je odneo šalu po pitanju planova za izgradnju više desetina mikro hidroelektrana na Staroj planini. Na stranu uništenje retkih biljnih i zivotinjskih vrsta, na stranu Ustavom zagarantovana prava ljudi da uživaju u estetskom, naučnom, edukativnom pa i ekonomskom odnosu prema prirodi, ono što preti gradu Pirotu podjednako je katastrofalno.
Molim vas da sa puno pažnje pročitate ove redove i shvatite svu hitnost potrebe da se sa najširom mogućom platformom izađe u susret ekološkom sunovratu Grada Pirota. Reči koje vam pišem nisu samo reči jednog zainteresovanog laika već činjenice koje će vam potvrditi najveći biološki i geološki autoriteti ove zemlje, naučnici reda akademika i redovnih profesora na našem najvećem državnom univerzitetu.
Pirot je pred katastrofom vodosnabdevanja ukoliko se ostvare planovi za postavljanje cevovoda u korita staroplaninskih reka i time preseku putevi poniranja vode u najvećoj vodosabirnoj oblasti u našem kraju. Ta, zbog prirode svoje osetljvosti, još uvek nedovoljno ispitana oblast, naučno je označena najvišim stepenom ugroženosti i neminovno će doći do velikih problema u vodosnabdevanju ukoliko se ostvare projekti izmeštanja puteva vode. Koliko i kada, neće moći da vam kaže ni najveći autoritet ali je sumnja toliko velika i jaka da bi svaka svesna Vlada stavila ovakav scenario u ozbiljno razmatranje. Da li je ovo pitanje dovoljno ozbiljno, da li vi kao ministar zaštite životne sredine imate dovoljno snage za njegovo pokretanje i rešavanje.
Uz sve ostale vi imate i ingerenciju nad budućnošću stanovnika ovog grada i ta ingerencija je u saglasju sa svim papirnim i pravnim aktima, delokrugom rada i voljom za zauzimanjem stava a kasnije i praktičnog delanja u pravcu rešavanja problema.
Gospodine ministre, ignorisanjem ljudi koji već duže vreme pokušavaju da vam uz svu ostalu štetu po prirodu i vodosnabdevanje ukažu i na buduće lokalne probleme od najopasnijeg vida poplava, lavinskih poplava sa terena gde se vrše teške gradjevinske izmene rečnih tokova u zoni velikih ili bujičnih voda, činite suprotno onome zbog čega su vas gradjani Srbije posredno postavili tu gde jeste. Gradjani Srbije koji računaju da njihova volja i glas nose obavezu poštovanja, makar kad vam ukazuju na vitalne probleme, očekuju od vas brzo i konkretno delovanje. Delovanje u smeru upoznavanja javnosti sa scenariom koji će od njih načiniti ekološke izbeglice i ekonomske zavisnike od prodavaca njihove sopstvene vode. Delovanje u smeru angažovanja stručne javnosti na proceni navedenog rizika a odbacivanje dosadašnjih fabrikovanih procena koje ne poseduju ni toliko stručnosti da ove probleme prepoznaju i pretpostave. Na vama je da pokažete da li ste zaista ministar zaštite životne sredine ili možda vi sa mesta prvog zaštitara imate neke druge vizije i planove za Pirot i Srbiju.

Aleksandar Panić, Pirot