(EKO)LOGIČNO i u Školi "8. septembar"

03. jun 2014. 15:10 Društvo Pirot Plus Online

U nastojanjima da utičemo na promenu svesti o očuvanju životne sredine, u toku su projekti koje naša informativna kuća realizuje sa javnim preduzećima Komunalac i Regionalna deponija. Projekti će trajati tokom godine i sadržaće brojne akcije. Prva je Eko trg . Završni deo ove akcije biće 5. juna na Svetski dan očuvanja životne sredine. Ovu manifestaciju realizovaćemo sa osnovnim školama “Dušan Radović” i “8. septembar” i Predškolskom ustanovom ,,Čika Jova Zmaj,,

Prošle nedelje organizovali smo akciju prikupljanja sekundarnih sirovina, stare hartije i PET ambalaže u Školi “Dušan Radović”. Jutros je Akcija započela i u OŠ “8. septembar”. Učenici su u nastojanjima da razumeju proruku o reciklaži, selekciji otpada, u školu donosili plastične flaše i papir.

Nikica Pavlović, nastavnik biologije u školi očekuje da akcija bude uspešna jer se deca rado odazivaju ovakvim akcijama.