Društvo "Stara planina" organizovalo izložbu u centru grada o upravljanju u zaštićenim prirodnim područjima

14. septembar 2019. 10:00 Društvo Pirot Plus Online

Povodom Međunarodnog dana demokratije udruženje građana CRTA sa mrežom partnera organizuje prvi put ove godine Festival demokratije od 13. do 15. septembra u Beogradu i brojnim gradovima u Srbiji.


Društvo za zaštitu životne sredine Stara planina je u okviru ove inicijative organizovalo izložbu panoa na temu upravljanja u zaštićenim prirodnim područjima.

Izložba ima za cilj transparentniju komunikaciju građana i civilnog društva o temi ekoloških politika.


Širom sveta se poslednjih godina organizuju slični festivali koji slave demokratske vrednosti, kao odgovor na sve veći broj izazova i pretnji s kojima se demokratija suočava.

Akcija u Pirotu održana je 14.09.2019. godine na gradskom trgu u periodu od 12.00 do 14.00 časova. Članovi i volonteri društva “Stara planina” festival demokratije obeležili su deljenjem promo materijala i razgovorom sa građanima o temi zaštite prirode i učešću javnosti u kreiranju politika zaštite životne sredine. Zajednički stav učesnika akcije je da je politika zaštite prirode previše centralizovana i da se u upravljanju zaštićenim prirodnim dobrima mora sprovesti demokratizacija politika u smislu većeg uključivanja lokalnog stanovništva u upravljanje parkovima prirode.


Građani uglavnom očekuju da će neko drugi štititi njihova prava, naročito kada je u pitanju zaštita prirode, međutim, upravo za ta prava se najčešće moraju boriti! Poruka je organizatora skupa i predsednika društva “Stara planina” Taškov Dragana.


*Foto: Društvo "Stara planina"