Dr Radovan Ilić: Novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti predvidja spajanje domova zdravlja i bolnica. Ponovo se uvode zdravstveni centri

07. jun 2019. 13:00 Gradska hronika Pirot Plus Online

Sve zdravstvene ustanove, izuzev apoteka, koje ostaju u nadležnosti lokalih samouprava, prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti preći će u nadležnost Republike ili Pokrajine.

Od opštih bolnica i domova zdravlja, prema istom Zakonu, formiraće se zdravstveni centri, a zdravstveni radnici će ponovo dobiti mogućnost da dopunski rade kod svog ili drugog poslodavca.

U Ministarstvu zdravlja kažu da se zdravstveni centri ponovo uvode kako bi se spajanjem opštih bolnica i domova zdravlja bolje iskoristili kadrovi, prostor i oprema. Ovakvim rešenjem omogućeno je spajanje nemedicinskih i medicinskih delatnosti, koje su često u istom dvorištu, uključujući i dijagnostičke i specijalističko-konsultativne delatnosti.

U Ministarstvu zdravlja kažu da je uvođenje dopunskog rada, uz povećanje plata, jedna od mera da se zadrži zdravstveni kadar.