Dr Radovan Ilić: Imamo dobro razvijenu dečju preventivnu stomatologiju i nedovoljno razvijenu stomatološku zdravstvenu zaštitu odraslih

21. mart 2018. 13:00 Društvo Pirot Plus Online

Posle racionalizacije broja zaposlenih u zdravstvu službe stomatologije ostale su bez velikog broja lekara. U Pirotu u Službi stomatologije odraslih rade četiri lekara što, prema rečima dr Radovana Ilića direktora Doma zdravlja, nije dovoljno da bi se odgovorilo potrebama stanovništa.

Najveći problem je kod stomatološke zravstvene zaštite odraslih, dok je u dečjoj stomatologiji situacija malo bolja, kaže dr Ilić dodajući da se loša demografska situacija i tu negativno odrazila, pa je u dečjoj stomatologiji jedan tim smanjen.

S obzirom da se puno govori o ukidanju opšte stomatologije i kompletno privatizovanje, Ilić smatra da do toga neće doći jer određen broj usluga iz oblasti urgentne stomatologije i oralne hirugije privatni sektor neće moći da zadovolji, a država to mora da garantuje.