Dr Radovan Ilić : Dom zdravlja postaje savremena zdravstvena ustanova zahvaljujući razumevanju Gradske uprave i donatora. Kadrovske i druge probleme nastojimo da rešavamo... Od nas malo zavisi!!!VIDEO

25. avgust 2016. 13:00 Društvo Pirot Plus Online

Nedavno smo razgovarali sa Dr Radovanom Ilićem, direktorom Doma zdravlja. Povod, skup pedijatara . Medjutim, bila je to prilika, kako smo rekli, da u kontinuitetu pratimo rad ove veoma značajne institucije. Dr Ilić, rekao je da je za Dom zdravlja dobro da se češće govori o aktivnostima ove ustanove.

S obzirom da su Bolnica i Dom zdravlja u poslednje vreme, zahvaljujući razumevanju Gradske uprave i donatora, naravno, ali i angažovanju menadžmenta, dobili značajnu opremu, to smo Dr Radovana Ilića pitali o trenutnoj opremljenosti ali i o tome šta je Domu zdravlja neophodno u narednom periodu.

Poznato je da , s obzirom na zabranu zapošljavanja, kadrovskih problema, inače, ima u svim javnim preduzećima i ustanovama, ista situacija je i u pirotskoj Bolnici i Domu zdravlja . Dr Radovan Ilić kaže da se problemi nekako rešavaju zahvaljujući i razumevanju Gradske uprave , ali da su zapošljavanja neophodna. Pogotovu kada su specijalisti u pitanju.

Dom zdravlja u koordinaciji sa Opštom bolnicom, realizuje veoma značajnu akciju skrininga , kao mere prevencije . Ocena je da problema, pored ostalog , ima i zbog nedovoljne svesti žena da dolaze na preglede.

I na kraju, s obzirom da je ranije bilo mnogo problema u stomatologiji, pitali smo da li je i dalje tako ili su pronadjena rešenja za stomatologe.