Do kraja avgusta rok za ostvarivanje prava na besplatnu užinu i besplatan prevoz za školsku 2020/21. godinu

03. jul 2020. 13:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

U cilju blagovremenog ostvarivanja prava na besplatnu užinu i besplatan prevoz po odlukama Grada Pirota, a za školsku 2020/21. godinu potrebno je da se korisnici, koji ispunjavaju uslove, jave u Uslužni centar Gradske uprave na šaltere 12 i 13 u periodu od 1. jula do 31. avgusta 2020. godine.

Uz popunjen obrazac zahteva prilaže se lična karta podnosioca zahteva, a korisnici Centra za socijalni rad dostavljaju i uverenje o korišćenju novčane socijalne pomoći.

*Obaveštenje Grad Pirot, Odeljenje za vanprivredu