Rodoljub Ćirić: Da li će penzioneri biti zaštićeni

13. septembar 2018. 13:30 Privreda Pirot Plus Online

Kada su 2015. godine usvojene izmene i dopune Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju sindikati su ukazivali na niz odredbi koje drastično umanjuju prava radnika. Jedna od njih odnosi se na plaćanje “penala” prilikom prevremenog odlaska u penziju. Rodoljub Ćirić,predsednik Samostalnog sindikata Pirotskog okruga, kaže da je Vlada Srbije davala jasan signal da će se penali ukinuti do kraja ove godine, a to je izjavio i ministar za rad, boračka i socijalna pitanja, Zoran Djordjević, na proslavi Prvog maja.

Ćirić ističe da je ministar Đorđević nedavno izjavio da od toga nema ništa. Sindikati ipak ostaju i dalje pri tome i traže da nakon navršenih 65 godina starosti penali budu ukinuti.

Ovom prilikom Ćirić je posebno istakao da se menja Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju prema kojem je bilo prevdiđeno da se penzije usklađuju dva puta godišnje, sa rastom potrošačkih cena i BDP-a, a sada Vlada određuje kako će se penzije povećavati. Ćirić naglašava da svako umanjenje mora da se vrati jer je to stečena imovina i pravo, a tek onda može da se govori o povećanju penzija.