Bugarski zdravstveni medijatori prezentovali program "Zdravlje i obrazovanje za sve"

21. mart 2019. 12:30 Društvo Pirot Plus Online

Zdravstveni medijatori iz Montane održali su juče i danas radne sastanke sa svojim kolegama u Zaječaru i Pirotu. Sastanci su održani u okviru završne faze programa ZOV (HEA) Zdravlje i obrazovanje za sve , uz podršku bugarsko-švajcarskog programa saradnje. Pored članova Nacionalne mreže zdravstvenih medijatora (NNHM) iz Montane, u studijsko putovanje uključeni su zdravstveni stručnjaci koji rade sa ugroženim zajednicama na terenu, predstavnici jedinice za upravljanje projektom i lokalne opštine.

Glavne teme na kojima su bugarske i srpske kolege radile zajedno su razmena ideja, predstavljanje dobrih praksi vezanih za poboljšanje pristupa zdravstvenim uslugama, obrazovanju i socijalnim uslugama za marginalizovane grupe.

Zdravstveni medijatori iz Montane su izabrani da podele svoja iskustva zbog dobrih rezultata koje su postigli u svom radu na programu ZOV. NNHM je među partnerima opštine Montana u komponenti „Zdravlje“ projekta. Ciljevi projekta su fokusirani na prevenciju zdravlja, profilakse i stvaranje boljeg pristupa zdravstvenim uslugama za marginalizovane zajednice sa fokusom na Rome. Posebna pažnja se posvećuje planiranju porodice i zdravstvenoj zaštiti majki i dece, rekla je doktorka Radosveta Stamenkova, izvršna direktorka projekta iz Montane.

Program ZOV završava svoj rad 2019. godine, ali će se aktivnosti održavati i nadograđivati u okviru projekta Udruženje bugarskog planiranja porodice i seksualnog zdravlja (BFPA) čiji su stručnjaci konsultanti Programa ZOV u svim svojim tekućim programima.

Novi projekat BFPA podržan je programom "Merck za majke" koji će trajati do 2021. godine u Bugarskoj, Srbiji i Rumuniji, a Montana, Zaječar, Beograd, Obrenovac i Pirot su deo projektnih lokacija, rekao je tom prilikom Nenad Bosiljčić, projekt menadžer SRH Serbia. Prema njegovim rečima, ovo jeste završna faza projekta "Zdravlje i obrazovanje za sve", ali u isto vreme počinje i novi projekat "Moje telo, moja prava" koji se u Srbiji implementira preko Asocijacije za seksualno i reprosuktivno zdravlje u Srbiji

U planu je uzvratna poseta Bugarskoj, u aprilu, kojom prilikom će srpski partneri posetiti Sofiju i Montanu. Oni će se na licu mesta upoznati s radom medijatora na tri lokacije projekta „Kompleksni pristup za uključivanje Roma u opštini Montana“ - naselja Ogosta i Košarnik, kao i selo Gabrovnica, gde se odvijaju zdravstveno-obrazovne aktivnosti , medicinske aktivnosti i održavaju se pregledi u zdravstvenim konsultantskim centrima otvorenim u okviru projekta.