Bojan Randjelović: Uskoro rezultati konkursa za stipendiranje sportista i verske zajednice

13. mart 2019. 12:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Gradska uprava Pirot i ove godine raspisala je konkurse namenjene finansiranju sportista, sufinansiranju projekata crkava i verskih zajednica i sufinansiranju projekata od javnog značaja u oblasti zaštite zdravlja.

Bojan Randjelović, pomoćnik gradonačelnika za vanprivredu kaže da je ove godine za stpendiranje sportista izdvojeno 900.000 dinara. Na konkus je stiglo 16 prijava za sportiste iz 10 pirotskih klubova. Visina stipendije zavisi od uspeha koji je kandidat postigao na nekom od takmičenja ili učešćem u reprezentaciji.

Za projekte crkava i verskih zajednica iz Gradskog budžeta izdvojeno je 9 miliona dinara. I ovaj konkurs je završen, Epahija niška predložila je šest potprojekata, od toga dva za verske objekte u gradu i 4 projekta za seoske mesne zajednice. Na prvom zasedanju Komisije, utvrdjeno je da je jedan od projekata nepotpun, od ostalih predloga Randjelović je izdvoji završetak radova na izgradnji Parohijskog doma pri Tijabarskoj crkvi

Ukupan iznos sredstava namenjen za finansiranje ili sufinansiranje projekata udruženja iz oblasti zaštite zdravlja koji je izdvojen iz Budžeta grada je 700.000 dinara. Konkurs je otvoren do 30. novembra u kontinuitetu, a do sada je podržan jedan projekat vezan za Medjunarodni kongres urgentne medicine.