Boban Tolić zakon o bezbednosti na radu za naše Preduzeće, jedan od najvažnijih dokumenata!

19. septembar 2016. 10:18 Bezbednost na radu, zdravlje radnika, prvi prioritet Pirot Plus Online

Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja

Grad Pirot

Ani press doo Pirot

Portal Plus online (plusonline.rs)

“Bezbednost na radu, zdravlje radnika, prvi prioritet!”

Poslednjih godina Pirot je pravo gradilište. U toku su radovi na Koridoru 10, završen su dva velika projekta Big Tigar i nova zgrada Valjare, u Tajersu se i dalje radi na proširenju prostornih kapaciteta. Iz sredstava lokalne samouprave i IPA fondova u gradu su takodje izgradjeni ili se grade brojni objekti. Izgradjen je i novi most, radi se ,,drugi prsten,, drugi ring. Uz sve to, u Pirotu sve više radi proizvodnih firmi koje rade značajne poslove, mnoge od njih za izvoz. Stambena izgradnja je u punom jeku.

Sve ovo rukovodilo nas je da pokrenemo ovaj Projekat koji će imati prevashodni cilj da edukativno deluje na učesnike u radnom procesu, na poslodavce i tako ih pokrene na još veću opreznost. Punu podršku dobićemo od Inspekcije rada u Pirotu koja na ovom planu radi preventivno, ali i izriče sankcije.

Ciljna grupa projekta su zaposleni ljudi u Pirotskom okrugu, pre svega na mestima sa povećanim rizikom po zdravlje, ali i nezaposleni koji su u potrazi za nekim od ovakvih poslova. Tema projekta podjednako je važna i za ostale članove društvene zajednice, ali i za sve one koji se bave ovim problemom – Inspektorat za rad u Pirotskom upravnom okrugu i zdravstveni radnici koji pružaju pomoć u slučajevima kada dođe do povrede. Ovaj projekat realizovaće se u svrhu bolje i veće bezbednosti radnika na svakom radnom zadatku. Cilj projekta je upravo isticanje mera prevencije i zaštite na radu, upoznavanje ljudi sa Zakonom o bezbednosti na radu što će rezultirati njihovim boljim poznavanjem materije i maksimalnom pažnjom na poslu.

Boban Tolić zakon o bezbednosti na radu za naše Preduzeće, jedan od najvažnijih dokumenata !

Drugu temu smo odlučili da uradimo u nekom od javnih preduzeća. Želeli smo, naime, da predstavimo neko od javnih preduizeća koje ima poslove različitog karaktera, za koje je potrebna dobra organizacija i uvid u način rada, opremu, pripremljenost radnika, edukaciju.

Odlučili smo se za javno preduueće Komunalac koje ima i gradjevinske radnike i radnike na ulicama, na otvorenom,električare, u parkovima, za velikim mašinama... Dakle, ta paleta radova je široka, samim tim je neophodno dobro organizovati i sprovesti sve detalje koje zahteva Zakon o bezbednosti na radu.

Boban Tolić, direktor, rekao je da jeste obim posla širok, da radnici rade u brojnim radnim jedinicama, da su opterećeni zbog nedovoljnog broja ljudi, ali da uspevaju da ovaj Zakon u potpunosti poštuju i sprovode na terenu.

Tolić je rekao da se preduzimaju sve potrebne mere zaštite. Posebno se brine o radnicima na otvorenom koji rade u različitim vremenskim uslovima.

Rad jednog Javnog preduzečća podrazumeva poštovanje brojnih akata, uredbi, zakona. Medjmutim, Zakon o bezbednosti na radu je, složili smo se, posebno važan, jer podrazumeva dve veoma bitne činjenice, život radnika i odgovornost poslodavca i šefova radnih jedinica kao i referenta zaštite na radu.

I na kraju, obišli smo brojna mesta gde rade radnici Komunalca. Zaista je ta ,,paleta,, radova veoma raznovrsna

Sledeću temu obradićemo u Agenciji koja se bavi procenom rizika ,,BEZBEDNO AV,,! Veoma bitna Agencija koja saradjuje sa mnogim firmama koje rade u Pirotu