Aktivnosti na izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana. Raspisan konkurs za naslovnu stranu

07. decembar 2018. 13:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Gradska uprava grada Pirota je započela izradu Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) grada Pirota za period 2019. -2023. godine uz pomoć konsultanata iz „Aurora green“ d.o.o. iz Beograda, preduzeća za inženjering i konsalting iz oblasti životne sredine. Prvi sastanak je održan 26. novembra u svečanoj sali Gradske uprave Pirot koja je bila prepuna zainteresovanih građana.
U ponedeljak, 3. decembra u sali za sastanke Gradske uprave Pirot konsultanti su održali seminar na temu „Metodologija izrade Lokalnog ekološkog akcionog plana za grad Pirot“ učesnici su bili članovi radne grupe za izradu LEAP-a grada Pirota, rekla je u izjavi za Portal Plusonline Ana Petrović, koordinatorka radne grupe. Članovi radne grupe imali su priliku da se upoznaju sa sadržajem LEAP-a, procenom stanja životne sredine, učestvuju u izradi vizije grada, evidentiranju ekoloških problema, rangiranju prioriteta prilikom rešavanja ekoloških problema u Pirotu. Takodje, članovi radne grupe imaju obavezu da dostave dokumentaciju i podatke u vidu zvaničnih izveštaja o trenutnom stanju svih parametara životne sredine na osnovu kojih će konsultanti izradi LEAP grada Pirota.

Lokalni ekološki akcioni plan kao strateški dokument razmatraće probleme na celokupnoj teritioriji grada Pirota, te se pozivaju građani da se uključe u izradu ovog plana kroz popunjavanje ankete.

U okviru izrade plana raspisan je i konkurs u osnovnim školama za izbor najboljeg crteža koji će se naći na naslovnoj strani Lokalnog Ekološkog Akcionog Plana.

Cilj LEAP-a je da analitičkim metodama prepozna aktuelne probleme u oblasti životne sredine na teritoriji grada i akcionim planom usmeri gradske resurse ka rešavanju istih, kao i ka izgradnji kapaciteta za upravljanje promenama od uticaja na kvalitet životne sredine i zdravlje stanovnika Pirota u budućnosti.
Participativni karakter dokumenta postići će se kroz niz aktivnosti namenjenih lokalnoj zajednici, koji će pratiti proces izrade LEAP-a.