Ako ste spremni da radite put od ideje do realizacije je veoma kratak

28. oktobar 2016. 04:00 Inkluzija više nije na papiru Pirot Plus Online

Projekat “Inkluzija više nije na papiru – Inkluzija nanaj ko lil” ima za cilj da doprinese podizanju svesti pripadnika Romske zajednice da je njihov život u njihovim rukama i da je potrebno da hrabrije i odlučnije pristupaju rešavanju svojih problema, posebno materijalnih. Inicijativa mora da bude pokrenuta sa njihove strane, a uvek će postojati institucije, grupe ili pojedinci koji će moći i želeti da ih podrže i pomognu im u realizaciji njihovih ideja.

Glavni naš cilj je informisanje, edukacija i podizanje svesti pripadnika Romske zajednice na viši nivo kako bi sa dovoljnom spremnošću i samopouzdanjem sami sebi pronašli posao i obezbedili osnovna sredstva za normalan život. Boljom informisanošću lakše će moći da menjaju odnos prema sebi, ali i drugima, uticaće na okolinu u kojoj žive.

Romi će se, bogatiji za mnoga saznanja, brže ujključivati u sredinu u kojoj žive, tražeći svoje mesto u privatnom biznisu i brojnim institucijama.

U ovu misiju krenuli smo najpre isticanjem pozitivnih primera. Predstavljanjem ljudi koji su se odvažili da pokrenu sopstveni biznis samostalno ili uz nečiju pomoć. Ako pogledamo podatke od pre desetak godina i današnje jasno je da je danas mnogo više zaposlenih Roma, ali je među mladim Romima to i dalje na nezadovoljavajućem nivou. Danas ih je više obrazovanih, ali i dalje manje zapošljenih. Našim reportažama želimo da pokažemo da posla ima, ali ga treba aktivno tražiti i maksimalno se zalagati za rad i opstanak.

U prošloj video reportaži prikazali smo Jasminu Milić koja se već nekoliko godina bavi proizvodnjom cveća i s obzirom da je ona uvidela da od tog posla može da se živi, da treba širiti proizvodnju i upošljavati ljude, pokušala je da dobije određena sredstva kako bi to ostvarila. Da bi mogla da gaji cveće tokom čitave godine bilo je potrebno uvesti grejanje u plastenik, što je uz pomoć Help-a uspela.

Kada je 2014. godine kroz Projekat „Smanjenje siromaštva i unapređenje mogućnosti zapošljavanja marginalizovanih i ugroženih grupa stanovništva u Srbiji“ Help davao donacije u iznosu od 1,200 do 2,400 evra pored Jasmine Milić donaciju u vidu opreme za započinjanje sopstvenog biznisa je dobilo još dvadesetak korisnika. Neposredno pre toga predstavnici Nemačke humanitarne organizacije Help posetili su Romsko naselje u Pirotu i tom prilikom upoznali se sa situacijom na terenu, porazgovarali sa ljudima i dogovorili kakvu će opremu nabavljati i čime će se baviti. Tom prilikom prisustvovao je i Vladislav Jašarević, predsednik Udruženja Roma Atsinkati, koji je ujedno i potpredsednik Republičkog sindikata sakupljača sekundarnih sirovina od koga je i potekla inicijativa za realizaciju ovog Projekta. Da se podsetimo šta je tom prilikom Jašarević izjavio za našu Medijsku kuću.

Posle dve godine ponovo smo se sreli sa njim. Otišli smo zajedno da vidimo kako jedan iz grupe ljudi koji su dobili donaciju radi i danas i uspeva da prehrani porodicu i živi od ovog posla. Ivica Usković je uz pomoć Help-a dobio opremu za sečenje i cepanje drva. Snimili smo ga na terenu kako po pozivu sugrađana pripremaju drva za ogrev. Sezona već prolazi, ali posla još uvek.

Ivica Usković otac je četvoro dece i kaže da od ovog posla uspeva da prehrani porodicu i normalno živi. Iako je ovo više sezonski posao, u hladnim danima posla gotovo i da nema, mogu se obezbediti dovoljna sredstva za život.

On se ovom prilikom zahvalio Help-u i Opštini Pirot na pruženoj pomoći za pokretanje posla i istakao da od ovog posla neće odustati jer je zadovoljan prihodima.

Vladislav Jašarević je ovom prilikom izjavio da je njegov cilj da Romi ne čekaju na socijalnu pomoć već da rade, da sami zarade i izdržavaju svoje porodice i doprinose društvu. Kako je istakao ovaj projekat i dalje živi, Romi i dalje rade i žive od poslova koje su pokrenuli uz pomoć Help-a. Pored toga Udruženje građana Roma sakupljača sekundarnih sirovina u Pirotu dobilo je odobrenje od JP Komunalac da vodi posao sakupljanja sekundarnih sirovina. Iako je bilo određenih problema u pogledu rukovodećih organa tih udruženja i organizacija sada su na njihova mesta došli drugi ljudi koji teže što većem zapošljavanju Roma. Predsednik Udruženja sakupljača sekundarnih sirovina sada je Senat Arifi.

Po pitanju pokretanja sopstvenog biznisa Jašarević kaže da postoji problem zbog koga se Romi ne usuđuju da pokreću male biznise, a to su državni nameti i porezi. U ovom trenutku Republički sindikat pregovara sa državnim organima da Romi ne gube socijalnu pomoć i da neko vreme posle pokretanja sopstvenog biznisa budu oslobođeni plaćanja državnih nameta.

Ove dve video reportaže dovoljne su da se i kod ostalih pripadnika Romske nacionalne manjine javi motivacija za ovakav poduhvat i samozapošljavanje. Pored Jasmine Milić i Ivice Uskovića opremu su dobili mnogi drugi i svi oni i danas rade i žive od svojih poslova. Upornost se uvek isplati, važno je imati viziju i pratiti javne konkurse. Svake godine sva ministarstva, lokalne samouprave i humanitarne organizacije raspisuju javne konkurse za finansiranje različitih projekata. Biti u toku sa svim aktuelnostima put je ka uspehu. Za početak možete se pridružiti već postojećim organizacijama koje uspešno posluju već nekoliko godina. Ne odustajati od obrazovanja još jedan je vrlo važan korak u kreiranju bolje budućnosti. I ono najvažnije, ugledajte se na pozitivne primere iz prakse. Mi smo predstavili samo dva, a ima ih još jako puno.

Ako mogu da saopštim i svoj lični utisak.

Posebno mi je drago da je Pirot jedan od gradova koji više od jedne decenije govori o inkluziji Roma, boljem obrazovanju, boljoj zdravstvenoj zaštiti i načinu života Roma, modernom uređenju Romskog naselja, higijeni, zapošljavanju, ličnoj inicijativi... Dakle, Pirot je više od decenije, još od Radovana Askovića, inkluziju Roma shvatio kao deo života, ne kao obavezu, kao pokušaj promene svesti, ne kao zadatak... Zbog toga mi je veoma drago što sam neke od tih detelja imala priliku da spoznam radeći ovaj Projekat.