Akcionari Tigra a.d. zadovoljni postignutim poslovnim rezultatima u 2018. godini. Direktor Ilić očekuje veće prihode u 2019.

27. jun 2019. 15:30 Privreda Pirot Plus Online

Danas je održana redovna godišnja sednica Skupštine Akcionarskog društva Tigar.Na sednici je usvojen Finansijski izveštaj i Konsolidovani finansijski izveštaj Tigar a.d. za 2018.godinu sa izveštajem Nezavisnog revizora, izveštaj u vezi sa finansijskim izveštajem, odnosno Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju i Izveštaj Nadzornog odbora. Akcionari su doneli odluku o izboru revizora za 2019.godinu . U radu Skupštine učestvovali su akcionari koji poseduju najmanje hiljadu sedamsto akcija.

Ono što je izuzetno važno Tigar maksimalno upošljava svoje kapacitete, radi se u tri smene i za dvadeset posto su povećani prihodi u odnosu na 2017. Godinu. Generalni direktor Tigra, Vladimir Ilić, kaže da sadašnji pokazatelji o poslovanju nagoveštavaju još bolje poslovne rezultete u ovoj godini.