Akcionari Tigra a.d. usvojili novi UPPR. Strani investitori zainteresovani za kupovinu pirotske Kompanije

30. mart 2019. 20:00 Privreda Pirot Plus Online

Na vanrednoj sednici Skupštine akcionara Kompanije „Tigar“ a.d. danas je razmatran i usvojen, kao jedina tačka dnevnog reda, novi Unapred pripremljen plana reorganizacije. Kako je rekao direktor Kompanije, Vladimir Ilić, Plan će biti predat u ponedeljak, 01. aprila Privrednom sudu u Nišu.

Novina novousvojenog plana jeste konverzija celokupnog duga u kapital kaže direktor, Ilić. Sada se očekuje reagovanje komercijalnih banaka i pregovori će tek uslediti. Ono što je možda u svemu najzanimljivije jeste da su u toku pregovori sa inostranim kompanijama koje su zainteresovane za kupovinu Tigra s obzirom na sve bolje poslovne rezultate.