Đošić: Naš cilj je da se građani i civilni sektor uključe i aktivno bave javnom politikom na lokalnom nivou

22. januar 2024. 12:54 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Danas je u Gradskoj upravi održan otvoreni sastanak o Nacrtu Srednjoročnog plana grada Pirota za period od 2024. do 2026. godine.

Marija Đošić, šefica Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, kaže da je u interesu svih da se građani i civilni sektor aktivno uključe i bave javnom politikom na lokalnom nivou, kroz upravo ovakve javne rasprave, dajući svoje predloge i sugestije.

Na taj način, dobićemo kvalitetan i operativan dokument koji će nas voditi u naredne tri godine. Naš cilj je da se što veći broj građana uključi u postupak donošenja svih strateških dokumenata, ne samo konkretno ovog Srednjoročnog plana, rekla je Marija Đošić.

Primedbe, predlozi, sugestije građana i ostalih učesnika u javnoj raspravi mogu se dostaviti i putem elektronske pošte na adresu ledo@pirot.rs ili poštom na adresu: Grad Pirot, Srpskih vladara 82, 18300 Pirot – sa napomenom na koverti: „Za javnu raspravu o Nacrtu Srednjoročnog plana grada Pirota za period od 2024. do 2026. godine”, najkasnije do 26.01.2024. godine do 12,00 časova, na posebnom obrascu koji je objavljen na sajtu Grada Pirota.

 Javni poziv je otvoren do 26. januara.