"Hoćemo, možemo, znamo!" – "Manga, šaj, džana!" (7)

29. novembar 2023. 10:47 Projekti Pirot Plus Online

Portal Pirot Plus onlajn uz podršku Ministarstva informisanja i telekomunikacija realizuje projekat „Hoćemo, možemo, znamo!“ – „Manga, šaj, džana!“, koji govori o Romkinjama preduzetnicama koje su u poslednjih pet godina zahvaljujući lokalnim i nacionalnim programima i podsticajima samozapošljavanja pokrenule sopstveni biznis.

 O Portalji Pirot Plus onlajn uzali podrška taro Ministartsvo aškalo informisanje hem i telekomunikacija realizuvinol o projekat „Hoćemo, možemo, znamo!“ – „Manga, šaj, džana!“, kova vaćerol taro Romnja kola i preduzetnice poslednja pandž berš zahvaljujući aškalo lokalna hem nacionalna programja hem ko lengoro podrsticanje korkore te phiraven pi bući.

Cilja grupa projekta su nezaposlene Romkinje u Pirotu.

I ciljno grupa ko projekat i o bibućarne Romnja ando Piroto.

Ciljevi projekta:

Informisati nezaposlene Romkinje u Pirotu o programima samozapošljavanja i merama podsticanja ženskog preduzetništva koje raspisuju lokalna samouprava i Nacionalna služba za zapošljavanje;

Afirmisati Romkinje preduzetnice u Pirotu, koje su u poslednjih pet godina samostalno pokrenule posao i uspešno posluju;

Doprineti većoj vidljivosti Romkinja preduzetnica u lokalnoj zajednici.

O projektna ciljoja:

Te informisinenpe o bućarne Romnja andaro Piroto taro programja kola den len šansa korkore te phiraven pi bući hem taro mere kola den podsticaj taro džuvljikano preduzetništvo kova raspisuvinol i lokalno samouprava hem i Nacionalno služba aškali bući.

Te afirmisinenpe o Romane preduzetnice ando Piroto,kola poslednja pandz berš phiravde poro biznis hem uspešno ćeren bući.

O Romnja preduzetnice te oven podikutne andi lokalno zajednica.

Žikica Asković, UG "Ternipe": Posle brojnih obuka i programa sve više preduzetnica i položaj Romkinja je mnogo bolji

Žikica Asković, o šerutno andaro Romano Udruženje Ternipe: Pala o brojna obuke hem programja isi sa po but romane preduzetnice i lengoro položaj i po lačho

Udruženje građana “Ternipe” od svog osnivanja posebno se bavi poboljšanjem položaja Romkinja. U proteklom periodu pružali su podršku u procesu zapošljavanja Romkinja i realizovali mnogo programa.

Žikica Asković iz Udruženja “Ternipe” izdvojio je projekat koji traje više godina, a realizuju ga u saradnji sa Udruženjem poslovnih žena Srbije. Reč je o obukama i mentorskom radu za sticanje veština za različite poslove i zanate. Za tri godine projekta prošlo je više od 100 žena obuke za masažu, ketering i ugostiteljstvo, digitalni marketing… Mnoge od tih žena su koristile donacije Help-a, ali i učestvovale u programu Reintegracija.

O Udruženje e romengoro Ternipe  od sar načilo posebno bavinolpe te  ovol po lacho o romano položaj.Ando nakho period pružinde bari podrška ando proces o Romnja te oven zaposlime hem realizuvinde but programja.

O Žikica Asković andaro Udruženje Ternipe posebno izdvojindja o projekat kova realizuvinde andi saradnja e Udruženjem ko poslovna đuvlja andari Srbija.O projekat e romnjenjđe obezbedinđa obuke hem mentorsko podrška sar bi stekninde veštine aškalo različita buća hem zanaća.Aškalo trin berš andaro projekat nakle po but taro 100 đuvlja ,i adavka obuke aškali: masaža,ketering hem ugostiteljstvo,digitalni marketing....Taro adalkha đuvlja but i korisnice tari donacija koja dol o Help ,ali i učesnice i ko program Reintergracija.

Žikica Asković naglašava da je Udruženje “Ternipe” uvek otvoreno za sve Romkinje kojima treba pomoć prilikom zapošljavanja, odnosno, pokretanja sopstvenog biznisa. Oni su, prema njegovim rečima, servis koji pruža podršku prilikom savetovanja, izrade biznis plana, procene koliko je žena spremna da se upusti u preduzetničke vode, kao i da je upute u dostupne konkurse i benefita koje država pruža.

O Žikica Asković naglasinđa kaj lengoro Udruženje uvek phiravdo aškalo sva Romnja kolenđe treba pomoć kana treba te zaposlinen pe ,odnosno ako manjđen te pokreninen sopstveno biznis.Ona i,sar ov vaćerol servis kova dol podrška hem saveća,pisinen biznis planoja,vršinen procena kobor i đuvlji spremno da te odmećolpe ando preduzetništvo,ali i  uputinen e Romnjen ko dostupna konkursja .

Na pitanje koliko se u poslednjih desetak godina promenio položaj Romkinja u Pirotu, Asković kaže da se u tom smislu mnogo napredovalo.

- One su sada daleko osnaženije i usuđuju se da pokrenu spostveni biznis, rekao je Asković.

Ko amaro pitanje kobor promeninđape o položaj e romnjengoro,o Asković vaćerol kaj isi baro napredko.

- Ona i akana osnažime hem šaj te usudinenpe te phiraven sopstveno biznis.

_____________________________________________________________

Poštovani građani Pirota, ukoliko želite da nam uputite komentar, predlog ili podelite svoju priču vezanu za temu sa nama pišite nam na mejl plusradio010@gmail.com sa naznakom za projekat “Hoćemo, možemo, znamo!” – “Manga, šaj, džana!”

Poštovana Piroćanci, ako manđen te ačhaven aminđe komentarija, tumare predlozi ili te vaćeren tumari paramisi  šaj te bičhalen ki e-mail adresa plusradio010@gmail.com e naznakaja aškalo projekat “Hoćemo, možemo, znamo!” – “Manga, šaj, džana!”

***Stavovi izneti u medijskom sadržaju nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva***

***O stavoja kola ikalde ando medijako muj nužno nanaj dikhade stavoja ko organja kola dine o sredstva***