AHA Mura Branislav Kostić Direkcija za izgradnju Dom kulture FK Radnički Pirot Gimnazija JP "Gradska toplana" JP "Komunalac" JP Vodovod i kanalizacija KK Pirot KMF Pirot NALED obrazovanje ORK Pirot Politika Rodoljub Ćirić Tigar ad Uroš Mijalković Vladan Vasić vremenska prognoza zdravstvo ŽKK Gimnazijalac ŽRK Pirot
Društvo

Objavljeno 14.11.2017. | objavio PlusonlineAdmin

0

Svetski dan dijabetesa, 14. novembar: “Žene i dijabetes-naše pravo na budućnost”

Svetski dan dijabetesa je kampanja sa ciljem skretanja pažnje na probem dijabetesa u svetu. Obeležava se svake godine 14.novembra, na rođendan Frederick Banting-a, koji je sa Charles Best-om doprineo otkriću insulina 1922. godine. Logo svetskog dana dijabetesa je plavi krug koji simbolizuje jedinstvo globalne dijabetes zajednice u borbi protiv pandemije dijabetesa. Ove godine Svetski dan dijabetesa obeležava se pod sloganom “Žene i dijabetes-naše pravo na zdravu budućnost”. Kampanja je namenjena svim ženama u riziku da obole ili obolelim od dijabetesa. Promovisaće značaj pristupačne i jednake dostupnosti neophodnim lekovima, medicinskoj tehnologiji, edukaciji samokontole dijabetesa i informacijama potrebnim za postizanje optimalnog ishoda lečenja i unapređenje prevencije tipa 2 dijabetesa.

KLJUČNE PORUKE KAMPANJE

  1. Ženama obolelim od dijabetesa treba omogućiti pristupačnu i jednaku dostupnost zdravstvenoj zaštiti i edukaciji radi boljeg upravljanja dijabetesom i unapređenja ishoda lečenja.

Činjenice

*Trenutno preko 199 miliona žena živi sa dijabetesom. Procenjuje se da će do kraja 2040.godine broj obolelih žena porasti na 313 miliona.

*Dve od 5 žena sa dijabetesom je u reproduktivnom dobu, odnosno preko 60 miliona žena u svetu.

*Dijabetes je 9 vodeći uzrok umiranja žena u svetu, odgovoran za 2,1 miliona smrtnih slučajeva godišnje.

*Žene obolele od tipa 2 dijabetesa imaju približno 10 puta veću verovatnoću da obole od koronarne bolesti srca u odnosu na žene koje nemaju dijabetes.

*Žene obolele od tipa 1 dijabetesa imaju veći rizik za rani spontani pobačaj ili rađanje deteta sa urođenim anomalijama.

Šta je potrebno uraditi?

*Zdravstveni sistemi moraju posvetiti adekvatnu pažnju specifičnim potrebama i prioritetima žena.

*Ženama obolelim od dijabetesa treba obezbediti dostupnost neophodnih lekova i medicinske tehnologije, edukacije za samokontolu dijabetesa i informacija potrebnih za postizanje optimalnog ishoda lečenja.

*U cilju unapređenja zdravlja, ženama i devojkama treba obezbediti veću pristupačnost fizičke aktivnosti.

  1. Trudnicama je potrebna bolja dostupnost ranom otkrivanju dijabetesa, zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom vaspitanju, kako bi se ostvarili pozitivni zdravstveni ishodi za majku i dete.

Činjenice

*Svako 7.novorođenče je izloženo gestacijskom dijabetesu

*Prema proceni Međunarodne dijabetes federacije, 2015. godine je 20,9 miliona ili 16.2% porodilja imalo neku vrstu hiperglikemije u trudnoći. Približno polovina žena sa gestacijskim dijabetesom će u roku od 5-10 godina nakon porođaja dobiti tip 2 dijabetesa.

*Polovina svih slučajeva hiperglikemije u trudnoći javlja se kod žena mlađih od 30 godina

*Ogromna većina slučajeva hiperglikemije u trudnoći se nalaze u zemljama sa niskim i srednjim prihodom, gde je dostupnost zdravstvene zaštite žena uglavnom ograničena.

Šta je potrebno uraditi?

*Strategije za prevenciju tipa 2 dijabetesa treba da se fokusiraju na zdravlje make, ishranu i druge zdrave stilove života pre i tokom trudnoće, kao i na ishranu odojčeta i malog deteta.

*Antenatalna zaštita tokom trudnoće se mora optimizovati za promociju zdravlja kod mladih žena, kao i za rano otkrivanje dijabetesa i gestacijskog dijabetesa.

*Da bi se obezbedilo rano otkrivanje dijabetesa, bolja zdravstvena zaštita žena i smanjila materalna smrtnost, neophodno je na primarnom nivou zdravstvene zaštite integrisati skrining dijabetesa i gestacijskog dijabetesa u preventivne zdravstvene usluge žena.

*Zdravstveni radnici treba da budu edukovani za otkrivanje, lečenje, i praćenje dijabetesa tokom trudnoće.

           3. Žene i devojke su ključni akteri usvajanja zdravog načina života i unapređenje zdravlja za dobrobit budućih generacija.

Činjenice

*Do 70% slučajeva tipa 2 dijabetesa se može prevenirati usvajanjem zdravog stila života.

*Među odraslim osobama 70% prevremenih smrti je uglavnom posledica navika stečenih tokom adolescencije.

*Istraživanje je pokazalo da kada majke imaju veću mogućnost raspolaganja kućnim budžetom, one više izdvajaju za hranu, zdravlje i obrazovanje dece.

*Žene su stub porodičnih navika u ishrani i stilu života, zbog čega imaju veliki potencijal za prenošenje prevencije izvan porodičnog okruženja.

Šta je potrebno uraditi?

*Ženama i devojkama treba omogućiti laku i jednaku dostupnost znanju i resursima u cilju unapređenja njihovog zdravlja, zdravlja njihovih porodica i prevencije tipa 2 dijabetesa. Promocija fizičke aktivnosti kod adolescentinja, mora biti prioritet u prevenciji dijabetesa, posebno u zemljama u razvoju.

Centar za prevenciju Doma Zdravlja u Pirotu povodom ovog dana organizuje

 U utorak 14.11.2017.god, sa početkom u 11h-13h u prostorijama Centra za prevenciju akciju sa određivanjem nivoa šećera u krvi, preventivne preglede (određivanje indeksa telesne mase, merenjem krvnog pritiska, rađenje skrininga za dijabetes, depresiju i kardio-vaskularnih bolesti, predavanje, deljenje edukativnog materijala i saveta.

 Prikaz izložbe u Centru za prevenciju (Služba patronaže)

 Lekari na terenu u seoskim ambulantama održaće niz predavanja

 Pojačan rad izabranih lekara kroz svakodnevni rad

 

Tagovi: ,Komentari su zatvoreni.

Back to Top ↑


  • Prijatelji Plus radija i portala Plusonline