Pirotski ćilim putuje svetom

Priča o pirotskom ćilimu našla se u oktobarskom izdanju časopisa za avion Elevate koji objavljuje Air Serbia. Naime, časopis objavljuje interesantne članke o našoj zemlji i ljudima koji se ističu u raznim oblastima. Ovomesečni časopis pored ostalog sadrži i priču o pirotskom ćilimu koju su ispričali: Radmila Vlatković, direktorka Galerije „Čedomir Krstić“, tri ćilimarke iz … Continue reading Pirotski ćilim putuje svetom